• 1

  Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

 • 2

  Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

 • 3

  Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

 • 4

  Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

 • 5

  Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

 • 6

  Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

Copyright 2020 - Všechna práva vyhrazena pro Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

Členství

Členem klubu se může stát každý zájemce, který vyplní přihlášku, zaplatí členský příspěvek a jehož členství odsouhlasí vedení klubu. Duhy členství jsou:

 • řádné - Řádným členem se může stát každý, kdo se ztotožňuje s účelem a hlavní činností klubu a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy klubu.
 • přidružené - Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti klubu a přispívat k naplnění jeho účelu.
 • čestné - Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti klubu, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

Přihlášky budou v brzké době ke stažení zde. Dále je zájemci najdou vytištěné v tréninkové hale.

Stávající členové platí členský příspěvek vždy na začátku kalendářního roku (nejpozději do 31.1. daného roku). V případě nových členů se platba provádí v okamžiku, kdy je žádost o členství schválena a členský příspěvek je platný do konce kalendářního roku. Platba se provádí na transparentní čet 235833103/0600 vedeného u Moneta Money Bank. Do zprávy pro příjemce uveďte, za jakého člena je platba provedena.

Kontakt

Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

trial.htyn@gmail.com

Kdy probíhají tréninky

Pevné časy tréninků nejsou stanoveny. Obvykle se tréninky konají v úterý, ve čtvrtek a o víkendu v závislosti na počasí. Členové bývají informováni s předstihem pomocí Messengeru nebo jiného komunikačního kanálu.

Chcete vyzkoušet cyklotrial?

Chcete-li si cyklotrial vyzkoušet, nebo hledáte-li koníčka pro svou ratolest, pak nám napište! Trénujeme v Horšovském Týně a v Plzni.