• Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

  • Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

  • Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

  • Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

  • Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

  • Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

Copyright 2024 - Všechna práva vyhrazena pro Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

Členství

Členem klubu se může stát každý zájemce, který vyplní přihlášku, zaplatí členský příspěvek a jehož členství odsouhlasí vedení klubu. Duhy členství (vyňato ze stanov) jsou:

  • řádné - Řádným členem se může stát každý, kdo se ztotožňuje s účelem a hlavní činností klubu a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy klubu.
  • přidružené - Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti klubu a přispívat k naplnění jeho účelu.
  • čestné - Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti klubu, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

Přihláška je ke stažení zde. Dále je zájemci najdou vytištěné v tréninkové hale. Vyplněnou přihlášku buď odevzdejte na tréninku, nebo jí naskenovanou pošlete na klubový e-mail.

Členské příspěvky

Stávající členové platí členský příspěvek vždy na začátku kalendářního roku (nejpozději do 31.1. daného roku). Platba se provádí na transparentní účet 235833103/0600 vedeného u Moneta Money Bank. Do zprávy pro příjemce uveďte, za jakého člena je platba provedena. Řádní a přidružení členové platí členský příspěvek minimálně 100kč. Čestní členové jsou od příspěvků osvobozeni.

V případě nových členů se platba provádí v okamžiku, kdy je žádost o členství schválena a členský příspěvek je platný do konce kalendářního roku. I zde je poplatek 100kč. Platba se provádí bezhotovostně na výše uvedený účet.

Co za členský příspěvek získáte?

  • Náš klub je členem ČUS. Díky tomu, členové, kteří řádně uhradili členský příspěvek, mají úrazové pojištění.
  • Členové mohou využívat tréninkovou halu, kde stavba a údržba překážek je hrazena z členských příspěvků.

Kontakt

Cykloklub Dynamo Horšovský Týn

trial.htyn@gmail.com

č. účtu: 235833103/0600

Kdy probíhají tréninky

Obvykle se tréninky konají v úterý a ve čtvrtek po páté hodině, dle domluvy i o víkendu. Místo a čas závisí na počasí. Členové bývají o tomto informováni s předstihem pomocí Messengeru nebo jiného komunikačního kanálu.

Chcete vyzkoušet cyklotrial?

Chcete-li si cyklotrial vyzkoušet, nebo hledáte-li koníčka pro svou ratolest, pak nám napište! Trénujeme v Horšovském Týně a v Plzni.